Piano in Gas!Fabriek

De Stichting Behoud GAS!Fabriek zet zich in voor behoud van het culturele erfgoed uit 1915 van de voormalige Gasfabriek in Alkmaar. ( https://gasfabriek.com/ ).

Om dit initiatief te ondersteunen heeft Pianoscala een piano geschonken.